Menu Zamknij

Jak to działa ?

1. Moduły fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne) to one dzięki płytkom krzemowym w nich zawartych przetwarzają promienie słoneczne na energię elektryczną dla naszego domu.


2. Inwerter (falownik) jako serce całej naszej instalacji, przetwarza wytworzony przez moduły prąd stały na zmienny który trafia do naszej sieci elektrycznej.


3. Sieć domowa W czasie pracy paneli solarnych wszystkie urządzenia zasilane są bezpośrednio energią wytworzoną ze słońca. Nie ważne – czy jest to lodówka, telewizor czy też urządzenia warsztatowe w naszym garażu – wszystkie one mogą czerpać prąd z naszej elektrowni słonecznej. Co po zachodzie słońca? Wyprodukowana w ciągu dnia energia (a nie zużyta przez nasze urządzenia) oddawana jest do sieci celem “magazynowania” jej do czasu gdy będzie nam potrzebna. Czy to kosztuje? Nie – ale w zamian za przechowanie energii w sieci publicznej – otrzymujemy z powrotem 80% tego co nasza słoneczna elektrownia wytworzyła..

4. Licznik energii elektrycznej, mając małą elektrownie w naszym domu, potrzebujemy licznika dwukierunkowego który dostarcza nasz operator energetyczny. Dzięki niemu możemy zarówno oddawać energię elektryczną kiedy posiadamy jej w nadmiarze oraz pobrać z sieci kiedy jej potrzebujemy.


5. System podłączony do sieci energetycznej (on-grid) Ten rodzaj instalacji fotowoltaicznej dostarcza całą wytworzoną przez siebie energię elektryczną do sieci energetycznej. Od miejsca montażu, przepisów i możliwości finansowych zależy wielkość instalacji. Najczęściej w zastosowania domowych do montażu instalacji wykorzystuje się dach lub fasadę budynku. Instalacje w domach prywatnych mają średni moc zainstalowaną od 2 kWp do 8 kWp.


Systemy autonomiczne (off-grid). To instalacje fotowoltaiczne, które działają niezależnie od publicznej sieci energetycznej. Energia ze słońca jest zamieniana na prąd elektryczny o stałym napięciu (DC) dzięki modułom fotowoltaicznym. Energia ta jest następnie magazynowana w akumulatorach i może być dostarczana bezpośrednio do urządzeń elektrycznych. Taki rodzaj instalacji jest idealny wszędzie tam, gdzie koszty przyłączenia do sieci są zbyt duże (np: ze względu na odległość od najbliższej linii energetycznej). Przykłady zastosowania systemów off-grid można spotkać w domkach letniskowych czy też schroniskach górskich. Systemy fotowoltaiczne to również bezpieczeństwo dostaw energii dla jej odbiorców i użytkowników. Pozwalają uniezależnić od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz (np: zakładów energetycznych).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1.Jaka jest różnica między panelami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi?

W przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, panele fotowoltaiczne wykorzystują słońce do produkcji energii elektrycznej, którą można wykorzystać w dowolny sposób, w tym także do podgrzewania wody. Z kolei kolektory słoneczne nie produkują energii elektrycznej.

2.Jak to działa?

Instalacja złożona jest z ogniw fotowoltaicznych, które tworzą moduły. Z nich zaś złożony jest panel fotowoltaiczny, zamieniający energię słoneczną w elektryczną. Ogniwa zbudowane są z krzemu, na które pada jednostka światła (foton). Krzem ją pochłania i wybija elektron ze swojej pozycji, zmuszając go do ruchu. Ten ruch to przepływ prądu elektrycznego, który dzięki falownikowi zamienia się prąd przemienny, czyli taki, jaki mamy w gniazdkach.

3.Czy w Polsce istnieją odpowiednie warunki (nasłonecznienia) do inwestowania w instalację fotowoltaiczną? Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m 2, co daje nam 1600 godzin słońca. Niskie temperatury i natężenie promieniowania, które występują w Polsce zimą, nie oznaczają, że instalacja fotowoltaiczna nie będzie generować energii w tym czasie.

4.Czy to się opłaca?

Potraktuj zakup instalacji fotowoltaicznej jako inwestycję, która zwróci się w przyszłości. Ceny energii elektrycznej rosną, a Ty możesz produkować ją sam. Zwrot takiej inwestycji jest szybszy, niż kilka lat temu. Jej głównym zyskiem są zminimalizowane koszty produkcji – korzystasz ze swojej energii, a nie z tej zakupionej u dystrybutora.

Ponieważ ceny energii elektrycznej rosną, to inwestowanie w odnawialne źródła energii stało się bardzo opłacalne. W przypadku polskich gospodarstw domowych ceny energii elektrycznej wzrosły o 50% w ciągu 15 lat, a koszt pozyskiwania energii ze Słońca spadł w dużym tempie, bo aż o 80% w przeciągu 8 lat.Prognozy ekspertów m.in. z Regulatory Assistance Project oraz Client Earth – Prawnicy dla Ziemi odnośnie wzrostu cen energii, które mogą wynieść nawet do 20% na przestrzeni najbliższych lat, zwiększają jeszcze bardziej korzyści związane z pozyskiwaniem słonecznej energii.

5.Jak mogę wykorzystać energię, która jest produkowana, gdy nie ma mnie w domu?

Produkcja energii odbywa się, kiedy większości ludzi nie ma w domu i nie może z niej korzystać. Dlatego wprowadzono przepisy określające współpracę między domowymi producentami energii, a dystrybutorami energii.

Dzięki nim możliwe jest przekazywanie wyprodukowanej energii do dystrybutora (PGE, ENEA, ENERGA, Tauron, INNOGY) i odbieranie jej później. W zamian za magazynowanie energii, dystrybutor pobiera 20%, co oznacza, że otrzymasz 80% energii wyprodukowanej przez Twoją instalację fotowoltaiczną.

6.Jak dużą instalację należy założyć, by zaspokajała ona zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu?

Wielkość instalacji fotowoltaicznej jest dobierana indywidualnie. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego zużywającego rocznie ok. 2200 kWh, optymalna wielkość instalacji to 2500 Wp.

7.Ile energii wytworzy instalacja fotowoltaiczna?

Ilość energii, jaką wytwarza instalacja fotowoltaiczna, jest uzależniona od jej mocy nominalnej, kierunku dachu względem południa, kąta nachylenia dachu oraz lokalizacji gospodarstwa domowego. Moc nominalna to inaczej moc maksymalna z jaką dana instalacja może produkować energię elektryczną, np. panel fotowoltaiczny o mocy 280 Wp w ciągu godziny może maksymalnie wyprodukować 0,28 kWh. Średniej wielkości instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,5 kW może wyprodukować około 3500 kWh w skali roku.

8.Czy instalacja fotowoltaiczna działa w zimie/w pochmurne dni?

Energia produkowana jest także w zimę i pochmurne dni. Pochmurne dni mogą powodować spadki w produkcji energii ze względu na słabsze przenikanie słońca przez chmury.