Menu Zamknij

Dla firmy

Coraz częściej przedsiębiorcy z różnych branż decydują na instalacje fotowoltaiczne w swoich firmach, ponieważ inwestycje w energię odnawialną stają się opłacalne. Umożliwia im to redukcję kosztów prowadzenia działalności, a przy okazji przyczyniają się do ochrony środowiska. Dlaczego warto ? Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się też z ponoszeniem różnych kosztów, np. związanych z energią elektryczną. Zwiększone zużycie energii wykazują przede wszystkim firmy, które posiadają duże budynki biurowe, magazyny i hale produkcyjne. Przy takich obiektach rachunki za prąd stanowią bardzo duży koszt prowadzenia działalności.Mniejsi przedsiębiorcy również w dużym stopniu mogą zaoszczędzić na rachunkach, jeżeli zainwestują w fotowoltaikę. Dobrze dobrana instalacja, dopasowana do wymagań przedsiębiorstwa będzie produkować takie ilości prądu, które będą na bieżąco zużywane. Same rachunki za prąd mogą obniżyć się nawet o 90%, a pozyskane oszczędności można zainwestować.

Od lipca 2019 roku został przyjęty przez rząd pakiet prosumencki, który wprowadza nowa definicję „prosumenta energii odnawialnej” i obejmuje nią przedsiębiorców. Mogą oni wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach i są objęci systemem opustów, jeżeli ich instalacja ma moc do 50 kW. Oprócz tego przedsiębiorca, tak samo jak osoby prywatne, może podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej. Musi wtedy podpisać odpowiedni aneks do umowy z zakładem energetycznym. W takim wypadku, niewykorzystana energia pochodząca z nadwyżek, która została wytworzona przez przedsiębiorcę jest magazynowana przez zakład energetyczny. Staje się on „magazynem” energii, którą przedsiębiorca może odebrać w momencie zwiększonego zapotrzebowania. Taka zmagazynowana energia, jest wtedy zwracana, przy czym potrącane jest 20-30% jako koszt przechowywania jej w systemie energetycznym.

Wymagania dotyczące instalacji w zależności od jej wielkości.

Mikroinstalacja
Mała instalacja
Średnia instalacja
Duża instalacja
Mikroinstalacja

Moc - mniejsza niż 50 kWp

Dla kogo ? - domy, przedsiębiorstwa zużywające do ok. 47 000 kWh rocznie

Uwagi -  Najłatwiejsza do wdrożenia. Minimum formalności – bez pozwolenia na budowę. Koszt przyłączenia pokrywa zakład energetyczny.

Mała instalacja

Moc - od 50 kWp do 500 kWp

Dla kogo ? -  Podmioty z rocznym zużyciem od ok. 48 000 kWh do ok. 470 000 kWh – większość firm.

Uwagi - Wymagane jest pozwolenie na budowę. Wyprodukowaną energię ma obowiązek kupić, tzw. sprzedawca zobowiązany.

Średnia instalacja

Moc - od 500 kWp do 1MWp

Dla kogo ? - przedsiębiorstwa i podmioty zużywające od ok. 480 000 kWh do około 940 000 kWh

Uwagi - Oprócz pozwolenia na budowę, konieczne jest uzyskanie koncesji.

Duża instalacja

Moc - powyżej 1 MWp

Dla kogo ? - farmy fotowoltaiczne, branże energochłonne, ze użyciem powyżej 950 000 kWh

Uwagi - Podobnie, jak w przypadku średniej instalacji wymagane jest m.in. pozwolenie na budowę i koncesja.