"Zakres programowy szkolenia"
1 ZAGADNIENIA OGÓLNE. PODSTAWY STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
1.1 Historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w europie i na świecie
1.2 Korzyści ekonomiczne, środowiskowe, społeczne stosowania fotowoltaiki
1.3 Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki (Ustawa OZE)
1.4 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania
- identyfikacja zagrożeń
1.5 Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów
2 PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA  SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH
2.1 Ogniwo słoneczne - budowa i zasady działania
2.1.1 Konwersja fotowoltaiczna - podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych
2.1.2 Struktura i charakterystyka techniczna ogniw słonecznych i pozostałych elementów systemu
2.1.3 Standardowe warunki badania (STC)
2.1.4 Łączenie ogniw w moduły oraz modułów w zestawy
2.2 Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych
2.2.1 Ogniwa z krzemu monokrystalicznego
2.2.2 Ogniwa z krzemu polikrystalicznego
2.2.3 Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne)
2.2.4 Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS, typu CIGS, typu CdTe, DSSC, organiczne, polimerowe.
2.3 Rodzaje systemów fotowoltaicznych
2.3.1 Systemy wydzielone i autonomiczne
2.3.2 Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
2.3.3 Systemy mieszane (hybrydowe)
2.3.4 Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) - na dachach, elewacjach, jako szklane
dachy itp.
2.4 Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych
2.4.1 Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych
2.4.2 Regulatory ładowania
2.4.3 Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych
2.4.4 Elementy instalacyjne
2.4.5 Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych
2.4.6 Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne
3 ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
3.1 Wybór rozwiązań technicznych
3.1.1 Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz
metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu
3.1.2 Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)
3.1.3 Elementy zacieniające
3.1.4 Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady)
3.1.5 Istniejąca instalacja odgromowa
3.2 Autonomiczne systemy fotowoltaiczne
3.2.1 Przykłady systemów autonomicznych
3.2.2 Elementy systemów autonomicznych
3.3 Podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej
4 MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO
4.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji
4.2 Plan instalacji
4.3 Narzędzia i wyposażenie do montażu
4.4 Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych
4.5 Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego
4.6 Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci
4.7 Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych
4.8 Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (bipv) i systemów
niezintegrowanych (bapv)
4.9 Analiza typowych błędów montażowych instalacji
4.10 Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji
5 WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
5.1 Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów
5.2 Czynniki mające wpływ na wydajność pracy
5.3 Ocena pracy systemu - analiza wskaźników jakości
6 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
6.1 Program utrzymania
6.2 Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem
6.3 Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach
6.4 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza
CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Copyright © SunSupply
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Akredytacja
nr OZE-A/06/00049/15