"Witamy serdecznie w naszym Centrum Szkoleniowym PV "CSPV"

Nasze centrum szkoleniowe uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych (nr OZE-A/06/00049/15).

Celem naszego centrum jest kompleksowe przygotowanie przyszłych instalatorów do pracy w zakresie:
- projektowania,
- montażu,
- doboru zabezpieczeń,
- przyłączania do sieci energetycznej
- monitorowania pracy systemów fotowoltaicznych.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego w UDT, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych.

Poza szkoleniami ukierunkowanymi pod egzamin państwowy prowadzimy szkolenia dla:
- samorządów (gminne, powiatowe, wojewódzkie), zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu fotowoltaiki.
- uczniów szkół średnich.
- potencjalnych użytkowników systemów fotowoltaicznych,
- inwestorów,
- straży pożarnej,
Copyright © SunSupply
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Akredytacja
nr OZE-A/06/00049/15