Produkt PV-THERM składa się z 3 podstawowych elementów:

Zestawu paneli PV - Podstawą działania ogniw fotowoltaicznych jest tzw. zjawisko fotowoltaiczne, innymi słowy zjawisko przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu i napięcia stałego DC. Fotony zderzając się z elektronami przekazują im całą niesioną przez siebie energię. Jeżeli jest ona wystarczająco duża, dochodzi do fotoemisji, czyli wybicia elektronu z ciała, w którym się znajdował.
Najczęściej do produkcji ogniw używany jest krzem.
Klasyczne ogniwo fotowoltaiczne jest to płytka półprzewodnikowa z krzemu krystalicznego (rysunek powyżej) lub polikrystalicznego, w której została uformowana bariera potencjału. Grubość płytek zawiera się w granicach 200 - 400 mikrometrów. Na przednią i tylną stronę płytki naniesione są metaliczne połączenia, będące kontaktami i pozwalające płytce działać jako ogniwo fotowoltaiczne.
Ogniwo krzemowe monokrystaliczne
Układu sterująco-zabezpieczającego - Autorski produkt zawierający elementy kontrolno sterujące oraz układ pomiarowy systemu
Elementu grzewczego - którego moc dobierana jest indywidualnie do potrzeb obiektu.
Produkt PV-THERM dąży do współtworzenia obiektów samowystarczalnych energetycznie. Zastosowany w inwestycjach na obszarach słabych strukturalnie - pozwoli na niezależną pracę układów przy awaryjnych systemach już istniejących sieci.
Produkt PV-THERM ukierunkowany jest dla użytkowników którzy zamierzają wykorzystać darmową energię słoneczną , na potrzeby energetyczne obiektu.
Zainstalowanie produktu PV-THERM daje olbrzymie oszczędności związane z opłatami za CWU, oraz przy zastosowaniu rozbudowanych modeli o magazyn energii czy inwerter, oszczędności w opłatach za energię elektryczną.
Zestawienie rocznych opłat za CWU przy założeniu rodziny 4 osobowej biorąc pod uwagę podgrzewanie wody gazem jak i PV-THERM
W powyższej tabeli zestawiono roczne koszty podgrzania CWU biorąc pod uwagę Gaz (wzrost kosztów na poziomie 2,25%/rok), oraz PV-THERM przy wykorzystaniu w warunkach braku nasłonecznienia energii elektrycznej z sieci na poziomie 200zł/rok + wzrost cen na poziomie 2,25%/rok.
Suma rocznych opłat za CWU przy założeniu rodziny 4 osobowej biorąc pod uwagę podgrzewanie wody gazem jak i PV-THERM
Powyższa tabela obrazuje nam zwrot z inwestycji już w 7 roku użytkowania. A biorąc pod uwagę sytuację z instalacją inwertera i sprzedażą nadwyżki do sieci okres ten będzie oscylować w granicach 6 lat.
EFEKT EKOLOGICZNY dla produktu PV-THERM
W ogólnym ujęciu praktycznym efekt ekologiczny rozumiany jest jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń, będących przedmiotem inwestycji. W tym przypadku efekt ekologiczny jest rozpatrywany dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 2kW.
Średnia roczna produkcja energii elektrycznej w rozbiciu na cykl miesięczny przy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2kW biorąc pod uwagę średnie nasłonecznienie na terenie obszaru północnej Polski.
Średnia roczna produkcja energii elektrycznej w rozbiciu na cykl miesięczny.
Do obliczeń efektu ekologicznego jakim jest w przypadku projektu wielkość emisji uniknionej, obliczonej w odniesieniu do jednego roku, na podstawie rocznych ilości i rodzajów wyeliminowanych energii nieodnawialnych oraz przyjętych odpowiednio dla nich wskaźników emisyjnych We, przypisanych do danego rodzaju energii skorzystano z następującego równania:
e = ΣEi*We,i
gdzie:
Ei - roczna ilość wyeliminowanej energii nieodnawialnej [MWh]
We,i - wskaźnik emisji [kg/MWh]
Wskaźnik emisyjności dla węgla kamiennego wynosi 342 kgCO2/MWh, w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy 2kW emisja CO2 zostanie ograniczona o 592,15 kg/rok, natomiast biorąc pod uwagę emisję równoważnej pozostałych związków (takich jak pyły, SO2, NO2), oszczędność emisji wyniosła 6,16 kg/rok.
W przypadku montażu produktu, biorąc pod uwagę rodzaj paliwa lub nośnika energii zastąpionego przez energię odnawialną (PV), wartość opałową paliwa, wskaźnik emisji We,CO2, oraz wskaźnik emisji równoważnej dla pyłów, SO2 i NO2 przedstawiony jest w poniższej tabeli:
Wskaźniki emisji: dla dwutlenku węgla oraz pozostałych zanieczyszczeń (emisja równoważna pyły, SO2, NO2)
Efekt ekologiczny dla mocy instalacji PV równej 2kW
PV-THERM
Opis PV-THERM
Produkt jakim jest PV-THERM służy do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną do podgrzewania wody użytkowej. System PV-THERM działa na instalacji wydzielonej, co daje mu bezkonkurencyjność z uwagi na fakt braku konieczności zgłoszenia do zakładu energetycznego. Obiekt wyposażony w system PV-THERM staje się przyjazny dla środowiska poprzez zmniejszenie ilość emisji gazów szkodliwych jak COx,NOx.
PV-THERM składa się z systemu PV o mocy od 2kW do indywidualnie dopasowanej do zapotrzebowania na CWU, wraz z autorskim układem automatyki sterująco-zabezpieczającym element grzewczy. Układ ten można bezpośrednio wpiąć w istniejący system grzewczy co wiąże się z oszczędnościami inwestycyjnymi.
Zaletą systemu PV jest mała inwazyjność instalacji w bryłę budynku, w porównaniu z instalacją kolektorów słonecznych w których zachodzi konieczność montażu układu hydraulicznego w obiekcie.
Firma SunSupply Sp. z o.o. założona została w 2013 roku w Chmielnie działając początkowo jako firma świadcząca usługi doradcze w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Stopniowo działalność rozszerzana była o kolejne branże takie jak projektowanie, kosztorysowanie czy badanie i testowanie nowych technologii, jednak w dalszym ciągu ściśle związane z zagadnieniami energetycznymi. Pasją pracowników firmy SunSupply Sp. z o.o. była od zawsze ekologia oraz możliwość produkowania tzw. czystej energii, co w późniejszym czasie zaowocowało stworzeniem prototypu systemu PV do podgrzewania CWU pod nazwą PV-Term. Poza flagowym produktem nasza firma zajmuje się instalacją paneli fotowoltaicznych zarówno mikro/małych jak i dużych instalacji, w technologii BIPV jak i coraz popularniejszej BAPV. Od tej pory Firma SunSupply Sp. z o.o. może pochwalić się licznymi zrealizowanymi projektami zdobywając nową rzeszę zadowolonych klientów.
Copyright © SunSupply
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Akredytacja
nr OZE-A/06/00049/15